TANK İMALATI

HDPE, PP ve ST37 olmak üzere 3 tip malzeme ile tank imalatı gerçekleştiriyoruz. HDPE ve PP tankları, kimyasal depolama veya endüstriyel atık su arıtımında kullanılmak üzere, ST37 tankları ise paket biyolojik arıtma tesisi amacı ile imalatını yapmaktayız.

PP tanklar gri renk skalasındaki plakalardan imal edilmektedir. Arıtma prosesinde yer alan ünitelerin hacimlerine göre ölçülendirilmektedir. Silindirik ve dikdörtgen tipte imal edilebilmektedir. PP malzemesinden üretilen tanklar paket kimyasal arıtma tesislerinde dengeleme havuzu, koagülasyon, nötralizasyon, flokülasyon havuzları, kimyasal çöktürme havuzları ve tercihe göre kimyasal dozlama ünitelerinde kullanılmaktadır.

HDPE tanklar arıtma proseslerinde genel olarak kimyasal dozlama ve kimyasal depolama ünitelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu tanklar atık su ölçümünde ölçüm tankı olarak da kullanılabilmektedir. HDPE malzemesinden imal edilen tanklar silindirik ve dikdörtgen şeklinde imal edilmektedir.

ST37 karbon çelikten imal edilen tanklar hem paket kimyasal hem de paket biyolojik arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Konik ve dikdörtgen biçimde imali yapılmaktadır.