debimetre

DEBİMETRE

Atık su arıtma tesisinde suyun birim miktar / zaman cinsinden, mekanik ya da elektronik olarak ölçen cihaza Debimetre denilmektedir.

Elektromanyetik debimetrenin kullanılacağı boru hattında tam dolu akışın sağlanması gerekmektedir. Aski durumlarda debimetrenin doğru değeri okuması zorlaşmaktadır.
Ultrasonik debimetrelerde ise, kanal boyutlandırılması çok önemlidir. Savak ölçülerinin doğru teşkil edilmesi suya çarpan radyo frekansları ile debimetre size doğru değeri sağlayacaktır.

ph metre

PH METRE

pH metre cihazları atık suyun ihtiva ettiği pH değerini ölçmektedir. Duvar tipi ve seyyar tip olarak 2 çeşit ile ekipmanı teminin sağlıyoruz.

Duvar tipi pH metre cihazları nötralizasyon sistemlerinde, atık su arıtma tesislerinde koagülant maddenin ve pH denge kimyasalın belirlenen standartta dozlanması sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

oksijen metre

OKSİJEN METRE

Oksien metre cihazları, biyolojik prosese sahip havalandırma havuzlarında çözünmüş oksijenin ölçülmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu havuzlarda oksijen metre cihazlarının kullanılması 2 husutan dolayı önemlidir;

  • Havalandırma havuzunda stabil oksijen değerinin korunmasını ve arıtma veriminin standartta kalmasını sağlamaktadır.
  • Blower çalışmasını oksijen metrenin okuduğu değere göre çalışmasını sağladığınızda tüketilen elektriği de azaltmaktadır.
Spektrofotometre

SPEKTROFOTOMETRE

Spektrofotometre cihazları laboratuvar ekipmanlarıdır. Atık suyun ve arıtılmış suyun analizi spektrofotometre cihazlarında yapılmaktadır.

Spektrofotometre cihazlarında, KOİ, AKM, ağır metal, renk vb. kirlilik parametrelerinin hem giriş suyunda hem de çıkış suyunda analizinin yapılması mümkündür.