atık su aritma- kum filtresi

KUM FİLTRESİ

Plastik tabakanın büyük gözenek hacmi sayesinde, kombine işleyen bir plastik/kum filtresi klasik kum filtresine göre daha büyük hacimlerde fosforlu çamurun tutulmasını sağlayabilmektedir

atik su aritma tesisi- aktif karbon

AKTİF KARBON

Adsorpsiyon, gaz moleküllerinin katı yüzeylerde tutunduğu ve dolayısıyla sıvıdan
ayrıldığı heterojen bir tepkimedir. En sık tercih edilen adsorplama yöntemi, aktif
karbon adsorpsiyonudur.

su yumusatma

YUMUŞATMA

Suyun sertleşmesine genelde kireç diye tabir edilen kalsiyum ve magnezyum sebep olmaktadır. Sudaki bu sertliğin düşürülmesi işlemine yumuşatma denir.

ters ozmos

TERS OSMOZ

Yaygın olarak RO (reverse osmosis) olarak adlandırılan Ters Osmoz , suyu yarı geçirgen bir membrandan basınç altında iterek minerallerden arındırdırıldığı veya deiyonize edildiği işlemdir.

ozonlama

OZONLAMA

3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir gaz olan Ozon atmosferin üst katmanlarında yer alır. Mükemmel dezenfeksiyon ve oksidasyon özellikleri nedeniyle, ozon içme suyu arıtmasında yaygın olarak kullanılmaktadır

İleri arıtım üniteleri, arıtılmış atık suyun geri kullanımı ve içme ve kullanma su kalitesini arttırmak amacı ile kullanılan ekipmanlardır. İhtiyaca göre kum filtresi, aktif karbon, yumuşatma sistemi, ters ozmoz ve ozonlama olmak üzere 5 çeşitte ekipman temininde destek olmaktayız.

Aktif karbon filtrasyon sistemleri, suda yer alması istenmeyen renk, klor, tat, koku oluşturan gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtılmasını sağlayan sistemelerdir.

Debi veya zaman kontrollü ve tandem seçenekleri ile yumuşatma sistemleri, suda sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyumun arıtılmasını sağlamaktadır.

Ters osmoz sistemleri, sudaki tuz oranını, organik kirliliği ve ağır metalleri büyük oranda azaltılmasını sağlayan ileri arıtma sistemleridir.

Ozonlama, yüksek elektrik voltajı ile oksijenin ozona dönüştürülmesi ile suda, dezenfeksiyonu sağlayan ileri arıtma sistemidir.