izgara

IZGARA

Izgaralar atık su arıtma tesisine kaba ve istenmeyen partiküllerin girişini engelleyen, atık su arıtma tesisinde yer alan diğer ekipmanların sağlıklı çalışmasını sağlayan fiziksel arıtma ünitesi ekipmanlarıdır. Partikül madde çapına göre seçim yapılması önemli husustur. Partikül çapına bakara tambur elek, mekanik temizlemeli ve manuel temizlemeli ızgara seçenekleri ile ekipman temini sağlıyoruz.

0,25 mm-2,5 mm gözenek çapı aralığında yer alan dıştan akışlı tambur elekler, AISI 304 ve AISI 316 malzemeden imal edilmektedir.
10-90 mm çubuk aralığına sahip mekanik ızgaralara, doğrusal, dairesel ve perfore tipleri olarak AISI 304, AISI 316 malzemeden imal edilen ve otomatik olarak çalışmaktadır.
10-90 mm çubuk aralığına sahip manuel temizlemeli ızgaralar, el tırmığı yardımı ile manuel olarak temizleme ile kullanılan ızgaralardır.

sıyırıcı

SIYIRICI

Sıyırıcı ekipmanları, atık su tesislerinde yer alan çöktürme havuzlarında kullanılmaktadır. Dairesel ve doğrusal olmak üzere havuz tasarımına bağlı olarak yapılan seçim ile ekipman teminini sağlıyoruz.

Havuz geometrisine göre tasarımı yapılan sıyırıcılar, su ile temas eden yüzeyler AISI 304 veya AISI 316 malzemeden, su ile temas etmeyen yüzeyler ise sıcak daldırma galvanizden malzemeden yarım veya tam köprülü olarak imal edilmektedir.
Sıyırıcılar, çöktürme havuzlarında oluşan dip çamurun alınmasına ve havuz çeperlerinde çamur kalıntılarının oluşmamasını sağlayan ekipmandır.

yogunlastirici

YOĞUNLAŞTIRICI

Yoğunlaştırıcı ekipmanlar, atık su arıtma tesislerinde çamur yoğunlaştırma havuzlarında kullanılmaktadır. Seçim yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar havuz boyutları ve motor gücü ve devridir.

Havuz boyutları esas alınarak tasarlanan kant boyutlarına sahip yoğunlaştırıcılar, AISI 304 veya AISI 316 malzemeden imal edilen ve arıtma çamurunun yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olan ekipmanlardır.

mikser

KARIŞTIRICI MİKSER

Karıştırıcı mikserler, atık su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ünitelerinde yer alan koagülasyon, nötralizasyon ve flokülasyon havuzlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda atık su arıtma tesislerinde kimyasal dozaj tanklarında da kullanılmaktadır. PP ve paslanmaz gövde seçenekleri ile ekipman teminin sağlıyoruz.

Havuz boyutlarına göre gövde uzunluğuna ve kanat çapına sahip olan karıştırıcı mikserler, kimyasal prosese sahip atık su arıtma tesislerinde kimyasalın dozlandığı havuzda homojen karışmasını ve arıtma veriminin arttrılmasını sağlayan ekipmanlardır.

İhtiyaç durumuna ve kullanım alanına göre paslanmaz çelik veya pp malzemeden imal edilmektedir.

filtre pres

FİLTRE PRES

Çamurun susuzlaştırılmasında kullanılan ekipmandır. Bu ekipmanın teknik özellikleri seçilirken çamur miktarı önemlidir. Çünkü miktara göre plaka sayısı ve boyut seçimi yapılmaktadır. Manuel, yarı otomatik ve otomatik seçenekleri ise kullanıcının talebine bağlı olarak üretimi yapılmaktadır.

Oluşan arıtma çamurunun içerisindeki su ile katı çamur kütlesinin ayrıştırılmasını sağlayan ekipmandır. Çeşitli plaka boyutlarında, kapasiteye bağlı plaka sayısı ve belirtilen basınç dayanımına göre imal edilmektedir.
İsteğe ve kullanım alanına göre manuel kontorl, yarı otomatik ve otomatik seçenekleri ile sahada montajı yapılmakta ve devreye alınmaktadır.

kum-yag-tutucu 2

KUM-YAĞ TUTUCU

Kum- yağ tutucu ekipmanları ızgara sistemleri gibi fiziksel arıtma ünitesinin ekipmanlarıdır. Atık suyun muhtevasında kum partikülleri ve yağ var ise bu kirlilik unsurlarını ızgara sistemleri atık sudan uzaklaştırmanız mümkün değildir. Bunun için kum-yağ tutucu kullanmanız gerekmektedir.

Çeşitli aşamalardan geçen atık su içerisindeki askıda katı maddelerin statik durumda dibe çökmesi prensibine göre çalışan kum yağ tutucular, AISI 304 veya AISI 316 malzemeden imal edilmektedir.
Dibe çöken askıda katı maddeler emiş pompaları ve helezon yardımı ile tesisten uzaklaştırılmaktadır.